Privacyverklaring Lein Legal

In deze privacyverklaring lees je hoe ik omga met persoonsgegevens

Wil je kennismaken? Plan je gesprek!

Artikel 1: algemeen

LEIN-legal (KVK: 86700146)
Bremstraat  152
4711 RP  Sint Willebrord
marjolein@lein-legal.nl
06-23891019

Artikel 2: persoonsgegevens

LEIN-legal verwerkt de persoonsgegevens van cliënten, bezoekers van de website, gebruikers van het contactformulier op de website en personen die op andere wijze (schriftelijk) contact opnemen met LEIN-legal. LEIN-legal verwerkt de persoonsgegevens van natuurlijke personen, dus geen rechtspersonen.

LEIN-legal verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens welke we van jouzelf verkrijgen of raadplegen via de openbare registers:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • In geval van een eenmanszaak of een v.o.f. de handelsnaam, kvk-nummer, vestigingsadres en postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Artikel 3: doeleinden

LEIN-legal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Als je contact hebt opgenomen, per telefoon, e-mail, contactformulier en om contact met je te kunnen onderhouden
 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van juridische diensten
 • Dossiers en dan met name  gegevens die nodig zijn voor het contact zoals e-mails, brieven en

gesprekken. Deze zijn nodig voor het dossier en de afhandeling van een geschil.

 • Facturatie

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de toestemming die je aan LEIN-legal geeft.

Artikel 4: ontvangers van persoonsgegevens

LEIN-legal deelt uw persoonsgegevens met intern dan wel aan derden maar enkel ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht / juridische diensten, waaronder:

 • Hosting van de website
 • WordPress
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Artikel 5: derden landen

LEIN-legal verricht haar werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de EU maar soms kan er niet aan worden ontkomen de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie.

Artikel 6: bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk maar in geval zolang als nodig.

Artikel 7: welke rechten heb je

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt onder andere recht op inzage, correctie, het beperken en het verwijderen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken en heb je het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid.

Je hebt tevens het recht om de toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

LEIN-legal verneemt het graag via marjolein@lein-legal.nl als je één van deze rechten omtrent jouw persoonsgegevens wenst uit te oefenen. Heb je klachten over hoe LEIN-legal met jouw persoonsgegevens omgaat? Deze kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8: beveiliging van persoonsgegevens

LEIN-legal neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 9: cookies

De website van LEIN-legal maakt gebruikt van cookies voor een zo goed mogelijke werking. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden verzameld. Daarnaast zal de website van LEIN-legal met hyperlinks verwijzen naar websites van derden.

Artikel 10: wijzigingen

Indien deze privacyverklaring wijzigt, zal de bijgewerkte privacyverklaring op de website van LEIN-legal worden geplaatst. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zal LEIN-legal je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Kennismaken en contact

Juridisch advies nodig en benieuwd wat ik voor je bedrijf kan betekenen? Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en dan spreken we elkaar snel! Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op.

Juridische diensten