Wat te doen als iemand zijn afspraken niet nakomt 

Wil je kennismaken? Plan je gesprek!

Wanneer je afspraken maakt met een andere partij dan ga je ervan uit dat die afspraken worden nagekomen. Het komt echter regelmatig voor dat een partij de gemaakte afspraken niet nakomt. En dat is vervelend. Hoe je dat kunt oplossen lees je hieronder. 

Stap 1: Ga in gesprek

Je zoekt eerst naar een oplossing door in gesprek te gaan. Laat de ander weten dat hij of zij in gebreke is. Misschien kunnen jullie het onderling oplossen. Komt er geen oplossing? Dan kun je een brief sturen.

Stap 2: Een brief sturen

Stel de ander in gebreke door middel van een brief. Dit wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. Het is belangrijk dat je de ander een termijn geeft om de afspraken alsnog na te komen of te zorgen voor vervanging of herstel. Meestal is een redelijke termijn 14 dagen. 

Deze brief hoef je niet te sturen als nakoming al onmogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een product er niet meer te leveren is of de andere partij al heeft aangegeven dat hij niet gaat nakomen. 

Krijg je geen reactie op de brief? Dan is de andere partij in verzuim.

Stap 3: De overeenkomst ontbinden

Wanneer de andere partij in verzuim is dan kun je de overeenkomst ontbinden. Ook dit doe je door middel van een brief. Ontbinden houdt in dat je de overeenkomst terugdraait. De prestatie moet ongedaan gemaakt worden. Je kunt dan ook schadevergoeding vragen. Denk aan bijvoorbeeld de incassokosten. 

Stap 4: Ga naar de rechter 

Werkt de andere partij niet mee aan het terugdraaien van de overeenkomst? Stap dan naar de rechter. Hier kun je een vordering indienen. 

Juridische bijstand

Het is verstandig om een jurist of advocaat in te schakelen op moment dat iemand niet meewerkt aan de ontbinding van de overeenkomst of weigert schadevergoeding te betalen.  Het is namelijk van groot belang dat je voldoet aan de regels omtrent verzuim en ontbinding en het vorderen van schadevergoeding. Een jurist of advocaat kan je helpen bij het bepalen van de strategie. 

Liever voorkomen dat je ruzie krijgt met de andere partij? Hoe je een goede overeenkomst opstelt lees je hier. 

Kennismaken en contact

Juridisch advies nodig en benieuwd wat ik voor je bedrijf kan betekenen? Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en dan spreken we elkaar snel! Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op.

Juridische diensten