Twee sets algemene voorwaarden van toepassing: battle of forms

De battle of forms – klinkt voor een niet-jurist vast spannender dan het is – houdt in dat er onenigheid is tussen partijen over welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst. Dit komt voor op moment dat twee bedrijven een overeenkomst sluiten en allebei verwijzen naar hun eigen algemene voorwaarden en deze ook van toepassing verklaren. 

Bijvoorbeeld: de verkopende partij verwijst in zijn offerte naar zijn algemene voorwaarden en verklaart deze van toepassing. Vervolgens verwijst de kopende partij in zijn akkoord op de opdracht naar zijn eigen algemene voorwaarden en verklaart deze van toepassing. Op dat moment ontstaat er een battle of forms. 

De battle winnen? 

In Nederland geldt de first shot rule. Degene die als eerste naar zijn algemene voorwaarden verwijst, heeft de first shot, en die algemene voorwaarden zijn dan van toepassing op de overeenkomst. De first shot rule geldt niet op moment de andere partij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk heeft afgewezen. 

Dus de kopende partij moet dan bij het bevestigen van de opdracht de algemene voorwaarden van de verkopende partij van de hand wijzen en zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren. 

Internationaal

Ben je internationaal aan het contracteren? Let er dan op dat de first shot rule niet van toepassing is. In Duitsland geldt bijvoorbeeld de knock out rule. Dit houdt in dat er toch een overeenkomst tot stand komt en de tegenstrijdige algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Slechts de overige algemene voorwaarden gelden dan. Er zijn ook landen waar het niet duidelijk is wat de regels zijn en indien je een koopovereenkomst sluit dan kan het zo zijn dat het Weens Koopverdrag van toepassing is en dan geldt de last shot rule. 

Advies nodig? 

Als ondernemer is het van belang een goede set algemene voorwaarden te hanteren. Heb je nog geen algemene voorwaarden en wil je deze laten opstellen? Ik help je graag! Ook als je ze wil laten nakijken en laten opfrissen. Ik vertel je dan ook meteen hoe je je algemene voorwaarden op de juiste wijze gebruikt zodat jij een battle of forms kunt voorkomen.

Even bellen? 06-23891019. Liever typen? Whatsapp of e-mail mag uiteraard ook! info@lein-legal.nl  

Boek nu je gratis legal-check