Pas op met het aangaan van abonnementen

Wil je kennismaken? Plan je gesprek!

Het aanbieden van abonnementen is voor veel ondernemers een mogelijkheid tot het genereren van een vast inkomen. Je inkomsten zijn gespreid en je hebt zekerheid. Het woord “abonnement” bestaat echter niet in de Nederlandse wet. De wet spreekt over een duurovereenkomst als het gaat om een abonnement. Er kleven voordelen en nadelen aan zo’n abonnementsvorm. 

Een abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd

Bij een zakelijk abonnement kun je denken aan afspraken met een virtual assistent die maandelijks jouw social media posts plant, een fotograaf die één keer in het kwartaal een branding shoot met je doet of afspraken met een marketingbureau dat maandelijks jouw SEO en SEA verzorgt. Je kunt zo’n abonnement voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd aangaan. Een abonnement voor bepaalde tijd kent een begin en een eind. Een abonnement voor onbepaalde tijd kent een begin maar nog geen eind. 

Opzegging van een abonnement of duurovereenkomst 

De moeilijkheid ontstaat vaak bij de opzegging van abonnementen. Voor de meeste abonnementen kent de wet geen wettelijke regeling, tenzij deze overeenkomst specifieke wordt benoemd door de wet (denk aan een arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst). Partijen hebben contractvrijheid.

Abonnement voor bepaalde tijd

Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn in principe niet tussentijds opzegbaar, tenzij de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging in de overeenkomst of algemene voorwaarden is opgenomen. Aan zo’n overeenkomst voor bepaalde tijd zit je dus vast voor de aangegane tijd. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken maar een rechter zal dit moeten beoordelen. 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd 

Voor duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt dat deze in beginsel altijd kunnen worden beëindigd door middel van opzegging. Meestal staat in de algemene voorwaarden of de overeenkomst de opzegtermijn vermeldt. Als er niets is geregeld in de algemene voorwaarden of de duurovereenkomst over de opzegging dan wordt de opzegging geregeld volgens de redelijkheid en billijkheid. Aan de hand van de omstandigheden van het geval wordt bepaald of opzegging mogelijk is en welke opzegtermijn daarbij geldt. 

Let op bij de (stilzwijgende) verlenging van een abonnement 

Als je een abonnement voor bepaalde tijd bent aangegaan en je zet deze overeenkomst niet tijdig op volgens de in overeenkomst of de in de algemene voorwaarden opgenomen opzegtermijn dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met dezelfde periode. 

Bijvoorbeeld: je bent op 1 januari 2024 een jaar abonnement voor je marketing aangegaan. De opzegtermijn is twee maanden. Je moet dan voor 31 oktober 2024 het abonnement opzeggen. Doe je dat te laat dan wordt het abonnement met een jaar verlengd, dus tot en met 31 december 2025. 

Wil je toch eerder van het abonnement af? Dan kan de andere partij aanspraak maken op de volledige betaling. 

Zet afspraken op papier

Kortom, kijk goed naar de voorwaarden van een abonnement voordat je het abonnement aangaat. Ook als je zelf abonnement aanbiedt aan jouw klanten dan is het zaak om de regels omtrent opzegging op te nemen in een overeenkomst of in je algemene voorwaarden

Als je daar meer over wil weten, plan dan een kennismakingsgesprek of neem contact op.

Kennismaken en contact

Juridisch advies nodig en benieuwd wat ik voor je bedrijf kan betekenen? Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en dan spreken we elkaar snel! Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op.

Juridische diensten