Het gebruik van je algemene voorwaarden

Wil je kennismaken? Plan je gesprek!

Je hebt niets aan je algemene voorwaarden als je ze niet op de juiste wijze gebruikt. Heb jij ze alleen op je website staan of stuur je ze mee met de factuur? Dan gaat er iets niet goed. Wanneer je je algemene voorwaarden niet goed gebruikt dan loop je de kans dat ze niet van toepassing zijn op de opdracht. Hieronder lees je hoe het wél moet.

Waarom algemene voorwaarden?

First things first: waarom heb je algemene voorwaarden nodig? Ze zijn immers niet verplicht om te hebben. Daarentegen wel handig om te hebben! Algemene voorwaarden zijn herbruikbare bepalingen. Ze regelen niet de kern van de overeenkomst maar de bijzaken. 

In je algemene voorwaarden kun je afspraken maken over garantie, de manier van betalen, annulering, aansprakelijkheid, etc. Zo weten je klanten waar ze aan toe zijn als ze zaken doen met jouw bedrijf. Voor jou zijn algemene voorwaarden handig omdat je niet steeds opnieuw dezelfde afspraken hoeft te maken met je klanten. Een win-win voor jou én je klant. 

Je moet ze juist gebruiken

Eén van de meest gemaakte fouten met algemene voorwaarden is het verkeerd gebruiken. Wanneer je je klant niet goed informeert over je algemene voorwaarden loop je het risico dat ze niet van toepassing zijn. Neem daarom de volgende stappen: 

Stap 1: Van toepassing verklaren 

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De eerste stap is het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden op de opdracht. Dit kun je simpel doen door een zin op te nemen in je offerte of overeenkomst. Dit doe je dus vóórdat je de opdracht aangaat en niet erna. 

Stap 2: Aanvaarding van de algemene voorwaarden 

Vervolgens moet de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaarden. Dit kan schriftelijk doordat de klant zegt akkoord te zijn, maar ook stilzwijgend als de klant niet klaagt en uitvoering geeft aan de opdracht. 

Stap 3: Ter hand stellen 

Hiertegenover staat de informatieplicht. Je moet de klant een redelijk mogelijkheid bieden kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Dit heet ter hand stellen. 

Conclusie: 

Het is verstandig om bij je je offertes en overeenkomsten altijd de algemene voorwaarden in de bijlage mee te sturen en de volgende zin toe te voegen: “Op de werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing, deze vind je in de bijlage”. 

Wil jij het ook goed doen?

Dus, als je algemene voorwaarden gebruikt, doe het dan wel goed! Wil jij jouw algemene voorwaarden laten nakijken of je wil je algemene voorwaarden laten opstellen? Neem dan gerust contact op via info@lein-legal.nl of 06-23891019 of boek een kennismakingsgesprek

Kennismaken en contact

Juridisch advies nodig en benieuwd wat ik voor je bedrijf kan betekenen? Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en dan spreken we elkaar snel! Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op.

Juridische diensten