Het aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid is een breed onderwerp dat continu in beweging is. De hoofdvraag is meestal of de geleden schade kan worden verhaald op iemand anders. Schade kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, bedrijfsongeval, een beroepsfout, door een gebrekkig product of het al dan niet verstrekken van een vergunning. Het aansprakelijkheidsrecht bevat dus uiteenlopende onderwerpen is daardoor niet beperkt tot één rechtsgebied.

De wet

Het uitgangspunt van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek is dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen schade draagt. Uitzonderingen hierop zijn onder andere de onrechtmatige daad en wanprestatie. In sommige gevallen is het dus mogelijk de schade te verhalen op de wederpartij maar voordat hiervan sprake is, moet wel aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan.

Juridische vragen

Er zijn dan verschillende (ingewikkelde juridische) vragen waar je op dat moment tegenaan zal lopen. Want wat is de kans van slagen van een claim? Hoe onderbouw je je claim? Is er een verzekeraar in het spel? Het afdekken van risico’s gaat namelijk vaak gepaard met verzekeringen. Een jurist kan je helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Wil je meer weten?

Is jeinteresse aangewakkerd en wil je meer weten over het aansprakelijkheidsrecht? Of ben je aansprakelijk gesteld door een andere partij of heb jij juist schade opgelopen? Bel of mail me dan gerust. Ik ben je graag te hulp!

Boek nu je gratis legal-check