Het aansprakelijkheidsrecht

Wil je kennismaken? Plan je gesprek!

Aansprakelijkheid is een breed onderwerp dat continu in beweging is. De hoofdvraag is meestal of de geleden schade kan worden verhaald op iemand anders. Maar wat is nou aansprakelijkheidsrecht? Ik leg het je graag uit in dit blog artikel.

Hoe ontstaat schade

Schade kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, bedrijfsongeval, een beroepsfout, door een gebrekkig product, een bouwfout of het al dan niet verstrekken van een vergunning. Het aansprakelijkheidsrecht bevat dus uiteenlopende onderwerpen is daardoor niet beperkt tot één rechtsgebied.

De wet

Het uitgangspunt van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek is dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen schade draagt. Het aansprakelijkheidsrecht zorgt voor uitzonderingen hierop. Uitzonderingen hierop zijn onder andere de onrechtmatige daad, wanprestatie en ongerechtvaardigde verrijking. In sommige van deze gevallen is het dan ook mogelijk de schade te verhalen op de wederpartij maar voordat hiervan sprake is, moet wel aan een aantal de wettelijke voorwaarden worden voldaan. Het kan daarbij ook zo zijn dat de andere partij zijn aansprakelijkheid heeft uitgesloten. Vaak wordt er mede rekening gehouden met de redelijkheid en billijkheid en de omstandigheden van het geval.

Juridische vragen

Er zijn dan verschillende (ingewikkelde juridische) vragen waar je op dat moment tegenaan zal lopen. Want wat is de kans van slagen van een claim? Hoe onderbouw je je claim? Is er een verzekeraar in het spel? Het afdekken van risico’s gaat namelijk vaak gepaard met verzekeringen. Een jurist kan je helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Wil je meer weten?

Is je interesse in het aansprakelijkheidsrecht aangewakkerd en wil je meer weten over het aansprakelijkheidsrecht? Of ben je aansprakelijk gesteld door een andere partij of heb jij juist schade opgelopen? Neem gerust contact op of plan een kennismakingsgesprek in. Ook als je betwijfeld of je goed ingedekt bent tegen aansprakelijkheid in je algemene voorwaarden of contracten.

Kennismaken en contact

Juridisch advies nodig en benieuwd wat ik voor je bedrijf kan betekenen? Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en dan spreken we elkaar snel! Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op.

Juridische diensten