Dit moet er in je algemene voorwaarden staan

Wil je kennismaken? Plan je gesprek!

De inhoud van je algemene voorwaarden is afhankelijk van je bedrijf en de producten en diensten die je levert. Zo kan het zijn dat je klanten vooral particulieren (B2C) zijn of vooral bedrijven (B2B). Toch zijn er een aantal punten die van belang zijn om op te nemen in je algemene voorwaarden. Dit moet in ieder geval in je algemene voorwaarden staan:

Definities

Het is gebruikelijk dat in het eerste artikel de definities staan. Dit is een opsomming van termen die in de algemene voorwaarden worden gebruikt en de betekenis ervan. Hierdoor wordt het duidelijk wat er met bepaalde termen wordt bedoeld. 

De overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Jij verstuurt je offerte of opdrachtbevestiging aan de klant (aanbod) en de klant geeft vervolgens akkoord hierop (aanvaarding). Het is belangrijk op te nemen hoe het aanbod en de aanvaarding worden gedaan. Bijvoorbeeld schriftelijk of mondeling. Vervolgens neem je op hoe je de overeenkomst gaat uitvoeren en welke medewerking je verwacht van de klant. 

Facturatie en betaling

Als je de opdracht hebt uitgevoerd, stuur je een factuur voor je werkzaamheden. Je kan dit eventueel ook voorafgaand aan de werkzaamheden doen. Op de factuur zet je een betalingstermijn. In de algemene voorwaarden neem je op wat de gevolgen zijn als iemand niet (op tijd) betaalt. Denk aan de rente en kosten die je dan in rekening brengt maar ook het opschorten van je werkzaamheden.

Annulering en ontbinding

De mogelijkheid tot annulering van de overeenkomst en de gevolgen daarvan som je op in je algemene voorwaarden. Zijn er bijvoorbeeld kosten verbonden aan annulering of heeft de klant een herroepingsrecht? Dit geldt ook voor de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst.  

Aansprakelijkheid

Belangrijk in de algemene voorwaarden is het artikel over de beperking van je aansprakelijkheid. Door een zogenaamde exoneratieclausule op te nemen kun je je aansprakelijkheid beperken en soms geheel uitsluiten. 

Slotbepalingen

In de slotbepalingen worden vaak regels opgenomen over het toepasselijk recht (vaak Nederlands recht) en de bevoegde rechter. 

Ieder bedrijf is anders

Ieder bedrijf heeft andere algemene voorwaarden. De punten hierboven zijn lang nog niet alles wat er kan worden opgenomen in de algemene voorwaarden. Voor een fotograaf en een grafisch ontwerper zal het intellectuele eigendom erg van belang zijn terwijl voor een jurist of advocaat de geheimhouding een grote rol zal spelen. 

Wil jij jouw algemene voorwaarden laten nakijken of opnieuw laten opstellen? Plan dan een kennismakingsgesprek in of neem contact op via het contactformulier.

Kennismaken en contact

Juridisch advies nodig en benieuwd wat ik voor je bedrijf kan betekenen? Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en dan spreken we elkaar snel! Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op.

Juridische diensten